Bernatzik, Die große Völkerkunde.

Bernatzik, Die große Völkerkunde.

Bernatzik, Hugo Adolf (Hrsg.). Die große Völkerkunde. Sitten, Gebräuche u. Wesen fremder Völker. Band II: Asien. 2. Leipzig, Bibliograph. Inst., 1939. X, 364 S Ill. (z.T.farb.), Kt., Ln. 2, E L Fl.

Unser Preis: EUR 5,--